PAŠVALDĪBAS
PAŠVALDĪBAS

Šajā sadaļā ikviens var uzzināt un izpētīt pieejamās iespējas savā vai citās pašvaldībās – par atbalstu ģimenes pieaugumam, ēdināšanai izglītības iestādēs pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, izglītības iespēju un interešu izglītības nodrošināšanu, kā arī atbalstu dažādām mērķa grupām (t.sk, daudzbērnu ģimenēm, bērniem ārpusģimenes aprūpē, bērniem ar invaliditāti, kā arī atbalsts maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm). Pašvaldības norāda atbalstu, kas ir papildus valsts noteiktajam atbalstam.

Informācijai:

Būtiskākos datus iespējams skatīt apkopotā infografikas veidā (pie pašvaldības ģerboņa norādīts “i”). Savukārt, izvēloties interesējošās pašvaldības, ērti un uzskatāmi var salīdzināt piedāvāto pakalpojumu veidus un atbalsta apmērus.

Atpūtas un sporta vietas var meklēt pie katras pašvaldības, ar norādi – ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIETAS.

Par informācijas saturu, tās atjaunošanu un papildināšanu atbild katras pašvaldības deleģēts pārstāvis.

Aizputes novads
Alsungas novads
Brocēnu novads
Dundagas novads
Durbes novads
Grobiņas novads
Kuldīgas novads
Liepājas pilsēta
Mērsraga novads
Nīcas novads
Pāvilostas novads
Priekules novads
Rojas novads
Rucavas novads
Saldus novads
Skrundas novads
Talsu novads
Vaiņodes novads
Ventspils novads
Ventspils pilsēta
Aizkraukles novads
Aknīstes novads
Auces novads
Bauskas novads
Dobeles novads
Iecavas novads
Jaunjelgavas novads
Jēkabpils novads
Jēkabpils pilsēta
Jelgavas novads
Jelgavas pilsēta
Kokneses novads
Krustpils novads
Neretas novads
Ozolnieku novads
Pļaviņu novads
Rundāles novads
Salas novads
Skrīveru novads
Tērvetes novads
Vecumnieku novads
Viesītes novads
Ādažu novads
Alojas novads
Babītes novads
Baldones novads
Carnikavas novads
Engures novads
Garkalnes novads
Ikšķiles novads
Inčukalna novads
Jaunpils novads
Jūrmalas pilsēta
Kandavas novads
Ķeguma novads
Ķekavas novads
Krimuldas novads
Lielvārdes novads
Limbažu novads
Mālpils novads
Mārupes novads
Ogres novads
Olaines novads
Rīgas pilsēta
Ropažu novads
Salacgrīvas novads
Salaspils novads
Saulkrastu novads
Sējas novads
Siguldas novads
Stopiņu novads
Tukuma novads
Alūksnes novads
Amatas novads
Apes novads
Beverīnas novads
Burtnieku novads
Cēsu novads
Cesvaines novads
Ērgļu novads
Gulbenes novads
Jaunpiebalgas novads
Kocēnu novads
Līgatnes novads
Lubānas novads
Madonas novads
Mazsalacas novads
Naukšēnu novads
Pārgaujas novads
Priekuļu novads
Raunas novads
Rūjienas novads
Smiltenes novads
Strenču novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Varakļānu novads
Vecpiebalgas novads
Aglonas novads
Baltinavas novads
Balvu novads
Ciblas novads
Dagdas novads
Daugavpils novads
Daugavpils pilsēta
Ilūkstes novads
Kārsavas novads
Krāslavas novads
Līvānu novads
Ludzas novads
Preiļu novads
Rēzeknes novads
Rēzeknes pilsēta
Riebiņu novads
Rugāju novads
Vārkavas novads
Viļakas novads
Viļānu novads
Zilupes novads