pašvaldībU SALĪDZINĀŠANA
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja 1 vecāks deklarējies
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja abi vecāki deklarējušies
Bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs
1,5-4 gadus veciem bērniem
5-6 gadus veciem bērniem
Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs
1.-4. klase
5.-9. klase
10.-12.klase
Līdzfinansējums izglītībai 1,5-4 gadus veciem bērniem
Līdzfinansējums izglītībai 5-6 gadus veciem bērniem
Līdzfinansējums uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
Braukšanas maksas atlaides
Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei
Pabalsts pirmklasniekam
Līdzfinansējums interešu izglītībai
Līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībai
Līdzfinansējums bērnu dalībai vasaras nometnēs
Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti svētkos
Pašvaldības pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Pašvaldības piemērotā NĪN atlaide
Nodrošinātas stipendijas skolēniem un studentiem
Atbalsts izglītības kursiem ģimenēm
Atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā
Atbalsts remigrantiem
Atbalsts bērnu nogādāšanai uz pirmsskolas izglītības iestādi