pašvaldībU SALĪDZINĀŠANA
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja 1 vecāks deklarējies
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja abi vecāki deklarējušies
Atbalsts, ja vienās dzemdībās piedzimst vairāk par 1 bērnu
Bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs
1,5-4 gadus veciem bērniem
5-6 gadus veciem bērniem
Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs
1.-4. klase (1,42 EUR apmaksā valsts)
5.-9. klase
10.-12.klase
Bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģim.
1,5-4 gadus veciem bērniem
5-6 gadus veciem bērniem
Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs daudzbērnu ģim.
1.-4. klase (1,42 EUR apmaksā valsts)
5.-9. klase
10.-12.klase
Nodrošina vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits pašvaldībā
Līdzfinansējums izglītībai 1,5-4 gadus veciem bērniem
Līdzfinansējums izglītībai 5-6 gadus veciem bērniem
Līdzfinansējums uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei
Pabalsts pirmklasniekam
Braukšanas maksas atlaides
Līdzfinansējums bērnu dalībai vasaras nometnēs
Līdzfinansējums interešu izglītībai
Līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībai
Pabalsts svētkos
Pašvaldības pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai (gadā)
Atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā (gadā)
Atbalsts remigrantiem pašvaldībā
Atbalsts bērnu nogādāšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Stipendijas skolēniem un/vai studentiem
Pašvaldība nodrošina izglītojošas lekcijas, nodarbības ģimenēm
Sadarbība ar NVO (darbības joma ģimenes ar bērniem)