pašvaldībU SALĪDZINĀŠANA
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja 1 vecāks deklarējies
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja abi vecāki deklarējušies
 
Bērnu ēdināšana pirmskolas izglītības iestādēs
1,5-4 gadus veciem bērniem
5-6 gadus veciem bērniem
Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs
1.-4. klase
5.-9. klase
10.-12.klase
 
Līdzfinansējums izglītībai 1,5-4 gadus veciem bērniem
Līdzfinansējums izglītībai 5-6 gadus veciem bērniem
Līdzfinansējums uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
Braukšanas maksas atlaides
Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei
Pabalsts pirmklasniekam
 
Līdzfinansējums interešu izglītībai
Līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībai
Līdzfinansējums bērnu dalībai vasaras nometnēs
 
Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti svētkos
Pašvaldības pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Pašvaldības piemērotā NĪN atlaide
Nodrošinātas stipendijas skolēniem un studentiem
Atbalsts izglītības kursiem ģimenēm
Atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā
 
Atbalsts remigrantiem
Atbalsts bērnu nogādāšanai uz pirmsskolas izglītības iestādi