IEDZĪVOTĀJU BALSOŠANAS REZULTĀTI

9 republikas pilsētu pašvaldības
1
Rīgas pilsēta
2
Liepājas pilsēta
3
Jūrmalas pilsēta
4
Ventspils pilsēta
5
Rēzeknes pilsēta
21 reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldības
1
Siguldas novads
2
Ludzas novads
3
Cēsu novads
4
Limbažu novads
5
Gulbenes novads
89 novadu pašvaldības
1
Olaines novads
2
Ādažu novads
3
Ozolnieku novads
4
Pārgaujas novads
5
Babītes novads