Konkurss "Ģimenei draudzīga pašvaldība"

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās, kuras nodrošina lielāko atbalstu, kā arī daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Piedalīties tiek aicinātas visas 119 Latvijas pašvaldības, saņemot individuālu uzaicinājumu, konkursa nolikumu un pieeju vietnei, kurā jāievada nepieciešamā informācija.

Konkurss norit divās kārtas. Pirmajā kārtā datus apkopo konkursa organizatori, bet tīmekļvietnes www.vietagimenei.lv apmeklētājiem 45 dienu laikā tiek dota iespēja sniegt individuālu vērtējumu un balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Savukārt otrajai kārtai tiek virzītas trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā grupā, konkursa vērtēšanas komisijai klātienē vērtējot deviņas republikas nozīmes pilsētu pašvaldības, 21 reģionālas nozīmes attīstības centra novada pašvaldību un 89 novadu pašvaldības, kuras nav republikas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības.

Katras grupas uzvarētājs saņems naudas balvu vismaz 15 000 eiro apmērā, savukārt ģimenei draudzīgākā pašvaldība nacionālajā mērogā – naudas balvu vismaz 30 000 eiro apmērā. Piešķirtā balva paredzēta izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem. Komisija vērtēs arī papildu nominācijas.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” nolikums.

 

2017. gada konkursā nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2017” saņēma Ozolnieku novada pašvaldība. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Siguldas novada pašvaldība. Savukārt 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines novada pašvaldība. Papildus konkursa vērtēšanas komisija izcēla arī citu pašvaldību veikumu dažādās jomās. Konkursa pieci laureāti saņēma finansiālu atbalstu, kas 2018. gadā jāiegulda pakalpojumos vai infrastruktūras izveidē ģimenēm ar bērniem.

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017” rezultāti.