Konkurss "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība"

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās, kuras nodrošina lielāko atbalstu, kā arī daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Piedalīties tiek aicinātas visas 119 Latvijas pašvaldības, saņemot individuālu uzaicinājumu, konkursa nolikumu un pieeju vietnei, kurā jāievada nepieciešamā informācija.

Konkurss norit divās kārtās. Pirmajā kārtā datus apkopo konkursa organizatori, bet tīmekļvietnes www.vietagimenei.lv apmeklētājiem 45 dienu laikā tiek dota iespēja sniegt individuālu vērtējumu un balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Savukārt otrajai kārtai tiks virzītas trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā grupā – republikas pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldības un pārējās novadu pašvaldības – , kur vērtēšanu veiks komisija klātienes vizītēs.

2018.gadā kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām bija 109 000 eiro. Katras grupas uzvarētājs saņems naudas balvu vismaz 15 000 eiro apmērā, bet ģimenei draudzīgākā pašvaldība nacionālajā mērogā – naudas balvu vismaz 30 000 eiro apmērā. Piešķirtās balvas paredzētas izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem. Tāpat komisija lems arī par papildu nominācijām kopumā 34 000 eiro apmērā. Pašvaldība, kuras iedzīvotāji balsošanas aptaujā aktīvi sniedza priekšlikumus, ieguva konkursa lieldrauga SIA “Jūrmalas Mežaparki” specbalvu 3000 eiro vērtībā rotaļu laukuma elementa iegādei un uzstādīšanai.

2018.gada konkursa norise:

 

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” rezultāti

Konkursa materiāli lejuplādei:

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” nolikums un tā grozījumi
Logo (jpg, png)
Balsošanas shēmas infografika (jpg)
Animētie banneri (225×300 px , 150×200 px, 150×500 px)